УГОДА

про партнерство між

Житомирською обласною державною адміністрацією, Житомирською обласною радою та Регіональною радою підприємців області

 

м. Житомир                                                                                                               31 жовтня 2011 р.

 

         Ця Угода про партнерство (далі - Угода) складена між Житомирською обласною державною адміністрацією в особі Рижука Сергія Миколайовича – голови облдержадміністрації (далі Обласна державна адміністрація), який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Житомирською обласною радою в особі Запаловського Йосипа Антоновича – голови обласної ради (далі - Обласна рада) який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регіональною радою підприємців у Житомирській області Онопрієнка Валерія Васильовича – голови регіональної ради підприємців (далі - Рада підприємців), який діє відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №526.

 

Загальні положення

     Угода є публічним документом між органами державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та регіональною радою підприємців, який декларує права, обов’язки та наміри Сторін в питаннях удосконалення процесу встановлення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Житомирській області.

    Керуючись основними принципами ефективної взаємодії, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин, визнаючи те, що існують певні проблеми щодо забезпечення сприятливого середовища для розвитку підприємництва у Житомирській області Обласна державна адміністрація, Обласна рада та Рада підприємців дійшли згоди щодо бажання та готовності співпрацювати на принципах «Влада і бізнес - партнери» задля сприяння покращення підприємницького середовища, розвитку малого підприємництва, покращення рівня зайнятості населення, легалізації бізнесу.

 

1.     Обовязки Обласної державної адміністрації:

Житомирська обласна державна адміністрація:

створює належні умови для роботи Ради підприємців, відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №526;

забезпечує участь своїх представників у засіданнях Ради підприємців;

надає інформаційну та консультативну підтримку Раді підприємців;

будує регуляторну політику на засадах доцільності, відкритості, соціально-економічної ефективності та оптимального й економічно виправданого поєднання ринкових і адміністративних регулювань;

сприяє врегулювання відносин у сфері державного контролю і нагляду з метою підвищення правової захищеності бізнесу та приватної власності;

розробляє спільно з Радою підприємців регіональну Програму соціально-економічного розвитку області та передбачає в бюджеті кошти на підтримку підприємницької діяльності.

 

2.     Обовязки Обласної ради:

Обласна рада:

координує роботу районних та міських рад щодо розвитку підприємництва;

бере на себе зобов’язання виділяти облаштовані приміщення для роботи Ради підприємців;

затверджує регіональну Програму соціально-економічного розвитку області та забезпечує виділення з обласного бюджету коштів на підтримку підприємницької діяльності.

 

3.     Обовязки Ради підприємців:

Рада підприємців:

готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

бере участь у розробці регіональної Програми соціально-економічного розвитку області та у здійсненні контролю за її виконанням;

проводить активну агітаційну та роз’яснювальну роботу серед членів громадських об’єднань підприємців щодо необхідності легалізації роботи, недопущення скорочень робочих місць, упровадження енергозберігаючих, модернізованих методів виробництва;

готує та подає Обласній державній адміністрації та Обласній раді пропозиції щодо:

створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в області;

формування та реалізація в області політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання;

поліпшення державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

розв’язання спірних питань у сфері підприємництва.

 

4.              Термін дії:

Угода діє з моменту її підписання і на період  дії  Програми соціально економічного розвитку області.

При відсутності заперечень з боку Сторін Угода може бути пролонгована на наступний період.

Угоду підписали:

 

від Житомирської обласної

державної адміністрації

 

підпис існує

 

від Житомирської обласної ради

 

підпис існує

 

від регіональної ради

підприємців у

Житомирський області

підпис існує

 

С. М. Рижук

Й.А. Запаловський

В.В. Онопрієнко